Vietjet khai trương đường bay thẳng Phú Quốc– Hồng Kông
Những Cơ Sở Để Thành Lập Thành Phố Phú Quốc Trong Thời Gian Tới.
Đảo Vàng trong cuộc “đổi ngôi” của Phú Quốc
Phú Quốc – Điểm đến đầu tư trong năm 2019.
Hội Thảo REAS 2019 – Bước Hội Nhập Dành Cho Môi Giới BDS Trong Năm 2019.