GIS VÀ ĐẢO NGỌC – KỈ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG 2016
Lễ ký kết đối tác chiến lược của Công ty Bất Động Sản Đảo Vàng
CEO GIS: “Không tăng doanh thu bằng cách liên tục ra mắt sản phẩm mới”