CEO GIS: ‘Tâm, tài và tín quyết định 80% thành công của doanh nghiệp’
Bà Nguyễn Ngọc Tiền – ‘nữ tướng’ trọng tín ở Phú Quốc
Buổi Động Thổ Văn Phòng Điều Hành Dự Án Bãi Vòng Và Ban Quản Lý.
Chiến Dịch Làm Xanh Phú Quốc – Công Ty Đảo Vàng
LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG VILLAS – DỰ ÁN ROYAL STREAMY VILLAS