Thi Công 07/2019 – Tiến độ dự án Royal Streamy Villas.
Thi Công 06/2019 – Tiến độ dự án Royal Streamy Villas.
CEO Nguyễn Ngọc Tiền – hình mẫu nữ tướng điển hình tại thương trường BĐS Phú Quốc
Đảo Vàng trong cuộc “đổi ngôi” của Phú Quốc
Hội Thảo REAS 2019 – Bước Hội Nhập Dành Cho Môi Giới BDS Trong Năm 2019.