Phú Quốc tập trung hoàn thành đề án lập thành phố biển đầu tiên ở khu vực Tây Nam
Thị Trường BDS Phú Quốc – “Thay Lá” Sau “Mùa Đông”
Đặc Khu Kinh Tế – Phú Quốc, Việt Nam và Thế Giới!
Loại Hình Đầu Tư BDS Hiệu Quả Tại Phú Quốc Trong Năm 2019
Lễ khởi công xây dựng công trình đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc