Lễ ký kết Hợp tác Đầu tư – Phát triển dự án 5 sao Royal Streamy Villas
Các đối tác bắt tay phát triển dự án Royal Streamy Villas
Việt Nam có thể cấp thẻ thường trú cho Nhà đầu tư nước ngoài tại Phú Quốc
Phải tận thu casino để phát triển hạ tầng
Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Phú Quốc đến năm 2030