Việt Nam có thể cấp thẻ thường trú cho Nhà đầu tư nước ngoài tại Phú Quốc
Phải tận thu casino để phát triển hạ tầng
Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Phú Quốc đến năm 2030
Thái Lan mở đường bay trực tiếp tới Phú Quốc
Ra mắt quần thể nghỉ dưỡng hai mặt biển tại Phú Quốc