Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Sáng mai (23.10), theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thông qua 6 dự án Luật, 12 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án Luật khác. Trong 9 dự án Luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến có Dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (đơn vị HCKTĐB) nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu và cử tri.

Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội, nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội về xây dựng và phát triển đặc khu kinh tế đã được thông qua tại các kỳ Đại hội VIII, X, XI và XII của Đảng. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định nhiệm vụ “Xây dựng một số đặc khu kinh tế để tạo lực tăng trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá”; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt để áp dụng đối với ba đơn vị HCKTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập tại Thông báo kết luận số 21-TB/TW ngày 22.3.2017, cũng như tạo cơ sở pháp lý áp dụng đối với mô hình phát triển mới tại các đơn vị hành chính đặc biệt nêu trên, việc xây dựng Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt để điều chỉnh riêng là rất cần thiết.

Dự thảo Luật đơn vị HCKTĐB gồm 6 chương, 104 điều và 4 phụ lục quy định về quy hoạch đơn vị HCKTĐB, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước tại đơn vị HCKTĐB Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang). Theo đó, các nội dung của dự thảo luật cần QH xem xét, thảo luận tại kỳ họp này gồm: Về việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt;…

Theo ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh đã xây dựng Đề án thành lập đơn vị HCKTĐB trong đó lựa chọn phương án tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị HCKTĐB Vân Đồn được tổ chức theo hướng không tổ chức HĐND và UBND mà được tổ chức là một thiết chế được gọi là Trưởng Đơn vị HCKTĐB có bộ máy giúp việc chung cho cả cấp ủy và chính quyền trên cơ sở hợp nhất, sắp xếp lại cơ quan tham mưu của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền; nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Trưởng đơn vị HCKTĐB.

Theo ông Thành, Trưởng đơn vị HCKTĐB thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quyết định, tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động hành chính, kinh tế – xã hội trên địa bàn. Trưởng đơn vị HCKTĐB được phân cấp, giao đủ thẩm quyền, có các cơ quan chuyên môn và bộ máy giúp việc tinh gọn. Đơn vị HCKTĐB Vân Đồn được chia thành các Khu hành chính trực thuộc.

XUÂN HẢI