Nghị Định 138 Tỉnh Kiên Giang – Nhà Đầu Tư Phú Quốc Khai Thác Được Gì?

Quy hoạch – Luôn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong đầu tư bất động sản. Nhất là đối với một thị trường sôi động và nhiều biến động như Phú Quốc. Trước đây, việc các nhà đầu tư còn mập mờ về hiểu biết quy hoạch đã quyết định mua đất tại Phú Quốc xãy ra rất phổ biến và kéo theo đó là những hệ quả nghiêm trọng đối với chính nhà đầu tư như: đất bị dính vào các dự án quy hoạch điện, đường, trường, trạm hay đất dính vào quy hoạch cây xanh, rừng phòng hộ… Cho đến nay, thông tin quy hoạch Phú Quốc đã được công bố một cách rõ ràng và minh bạch hơn và người mua cũng tỉnh táo hơn do thường xuyên cập nhật những thông tin quy hoạch mới nhất từ huyện Phú Quốc và từ tỉnh Kiên Giang. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đến với nghị định 138-2018 tỉnh Kiên Giang, là một trong những nghị định mới nhất về quy hoạch, cũng như các sửa đổi mới nhất trong quản lý đất đai tại Phú Quốc.

1/ Nghị định 138 tỉnh Kiên Giang:

Nghị định trên được thông qua vào ngày 8/1/2018, bao gồm 2 phần chính là QUYẾT NGHỊ và PHỤ LỤC. Và sau đây chúng ta hãy đến với 5 điều chính được tỉnh Kiên Giang đưa ra trong phần QUYẾT NGHỊ, như sau: (Chúng tôi sẽ giữ đúng nguyên văn để giữ đúng quan điểm và tính xác thực của nghị định 138)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai

Tổng số 118 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 243,58 ha, diện tích cần thu hồi đất là 155,81 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 49,91 ha, đất rừng phòng hộ là 11,74 ha, đất khác 94,16 ha, cụ thể như sau:

Danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai, đồng thời có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai: Tổng số 60 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 148,98 ha, diện tích cần thu hồi đất là 115,73 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 49,91 ha, đất rừng phòng hộ là 11,74 ha, đất khác là 54,08 ha, cụ thể như sau:

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: Tổng số 16 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 9,91 ha, diện tích cần thu hồi đất là 9,61 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 9,60 ha, đất khác là 0,01

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: Tổng số 20 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 114,85 ha, diện tích cần thu hồi đất là 82,54 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 28,70 ha, đất rừng phòng hộ là 4,44 ha, đất khác là 49,40

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Tổng số 21 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 12,54 ha, diện tích cần thu hồi đất là 12,54 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 4,01 ha, đất rừng phòng hộ là 7,30 ha, đất khác là 1,23

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: Tổng số 03 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 11,68 ha, diện tích cần thu hồi đất là 11,04 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 7,60 ha, đất khác là 3,44 ha.

Danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai, nhưng không có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai: Tổng số 58 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 94,60 ha, diện tích cần thu hồi đất là 40,08 ha, cụ thể như sau:

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: Tổng số 15 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 4,54 ha, diện tích cần thu hồi đất là 3,83

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: Tổng số 32 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 88,95 ha, diện tích cần thu hồi đất là 35,14

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Tổng số 11 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 1,11 ha, diện tích cần thu hồi đất là 1,11

(Chi tiết tại Mục 1 Phụ lục 1 kèm theo)

Điều 2. Thông qua Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai nhưng không thuộc trường hợp cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai

Tổng số 19 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 640,97 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 17,05 ha, đất rừng phòng hộ là 65,39 ha, đất rừng đặc dụng là 12,83 ha.

(Chi tiết tại Mục 1 Phụ lục 2 kèm theo)

Điều 3. Thông qua Danh mục dự án phải điều chỉnh từ năm 2015 sang năm 2018 và Danh mục dự án phải hủy bỏ

Dự án cần thu hồi đất năm 2015 nhưng không có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng điều chỉnh sang năm 2018: Tổng số dự án điều chỉnh 7 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 8,76 ha, diện tích cần thu hồi đất là 8,44 ha.

(Chi tiết tại Mục 2 Phụ lục 1 kèm theo)

Dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ năm 2015 nhưng không thuộc trường hợp cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật đất đai điều chỉnh sang năm 2018: Tổng số dự án điều chỉnh 4 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 495,47 ha, trong đó có sử dụng: Đất rừng phòng hộ là 26,58 ha.

(Chi tiết tại Mục 2 Phụ lục 2 kèm theo)

Dự án phải hủy bỏ: Tổng số dự án hủy bỏ 46 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 299,77 ha, diện tích cần thu hồi đất và chuyển mục đích là 291,71 ha, trong đó: Đất trồng lúa là 25,85 ha, đất rừng phòng hộ là 2,6 ha, đất khác là 263,26 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo)

Điều 4. Thông qua Danh mục dự án bổ sung năm 2017 đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thông qua cho thực hiện trong năm 2017

Danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai: Tổng số 11 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 12,97 ha, diện tích cần thu hồi đất là 12,71 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 2,04 ha, đất rừng phòng hộ là 4,62 ha, đất khác là 6,05 ha, cụ thể như sau:

Danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai, đồng thời có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai: Tổng số 04 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 7,42 ha, diện tích cần thu hồi đất là 7,16 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 2,04 ha, đất rừng phòng hộ là 4,62 ha, đất khác là 0,5 ha cụ thể như sau:

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: Tổng số 02 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 2,51 ha, diện tích cần thu hồi đất là 2,51 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 2,01 ha, đất khác là 0,50

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: Tổng số 01 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 0,29 ha, diện tích cần thu hồi đất là 0,03 ha, trong đó có sử dụng: Đất trồng lúa là 0,03

c) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: Tổng số 01 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 4,62 ha, diện tích cần thu hồi đất là 4,62 ha, trong đó có sử dụng đất rừng phòng hộ là 4,62 ha.

Danh mục Dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai, nhưng không có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai: Tổng số 07 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 5,55 ha, diện tích cần thu hồi đất là 5,55 ha, cụ thể như sau:

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: Tổng số 02 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 0,72 ha, diện tích cần thu hồi đất là 0,72

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: Tổng số 02 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 0,24 ha, diện tích cần thu hồi đất là 0,24

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Tổng số 02 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 3,62 ha, diện tích cần thu hồi đất là 3,62

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: Tổng số 01 dự án, với tổng diện tích quy hoạch là 0,97 ha, diện tích cần thu hồi đất là 0,97 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo)

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2018./.

Các bạn có thể xem bản gốc của Nghị định 138 tại đây.

 

2/ Quy hoạch Tuyến Tránh nối dài – Nhà đầu tư khai thác được gì?

Tại sao chúng ta lại nói đến việc mở rộng Tuyến Tránh? Các nhà đầu tư sẽ khai thác được gì từ điều này?

Điểm qua phụ lục của nghị định 138, STT 17 có nêu rõ: Công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam – Bắc theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT, căn cứ pháp lý: Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam – Bắc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Quy mô quy hoạch sẽ là 81.65ha, bao gồm việc mở rộng tuyến đường huyết mạch Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng nối dài Tuyến Tránh  từ đoạn đường Nguyễn Trung Trực cho đến đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu.

Hình thức đối tác công tư là gì? Hợp đồng BT là gì?

  • Hợp đồng đối tác công tư:là được ký kết giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công. Hợp đồng đối tác công tư bao gồm 7 loại hợp đồng:

+ Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)

+ Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO)

+ Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT)

+ Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO)

+ Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (BTL)

+ Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (BLT)

+ Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (O&M)

  • Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) là một trong 7 loại hợp đồng đối tác công tư. Hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Nhà đầu tư nào sẽ kí kết với nhà nước hợp đồng đối tác này? Và quỹ đất nhận được sau khi hoàn thành những con đường trên nằm ở đâu?

  • Theo nhiều nguồn tin nội bộ mà chúng tôi nhận được thì quỹ đất mà nhà đầu tư sẽ nhận được khi mở rộng cũng như nối dài những tuyến đường trên chính là hơn 78ha quỹ đất tại sân bay cũ. Và đơn vị sẽ hợp tác với nhà nước và thực hiện dự án làm đường này không ai khác là tập đoàn Vingroup. Là một trong những tập đoàn BDS lớn nhất tại thị trường Việt Nam, Vingroup có đầy đủ các điều kiện về tiềm lực tài chính cũng như sự uy tín để có thể thực hiện dự án này, cũng như là phát triển khu vực quỹ đất sân bay cũ bao gồm: khu trung tâm thương mại, trung tâm hành chính và quảng trường trung tâm Dương Đông một cách bài bảng, quy mô và xứng tầm với đặc khu kinh tế tương lai Phú Quốc.
                  Phối cảnh sân bay cũ trong tương lai

Điều gì sẽ thúc đẩy Vingroup thực hiện xây dựng và mở rộng những con đường này?

  • Thứ nhất: Đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu trong thời điểm hiện tại đã xuống cấp trầm trọng, hơn nữa lượng khách du lịch đổ vào Phú Quốc mỗi năm mỗi tăng và kéo theo đó là lượng phương tiện giao thông cũng tăng lên đáng kể. Cho nên, việc nâng cấp và mở rộng con đường này trở thành vấn đề rất cấp bách. Và một tin vui là hiện Vingroup đang tiến hành mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu khu vực Gành Dầu, đoạn gần Vinpearl.
  • Thứ hai: Hiện tại Vingroup có khu vui chơi giải trí Vinpearl Land, vườn thú Safari Phú Quốc và hơn 1000 căn biệt thự đã đi vào hoạt động và khai thác. Tháng 12 sắp tới, Casino dự kiến được đưa vào hoạt động và Vingroup dự kiến sẽ tung ra thị trường giỏ hàng cùng hàng loạt sản phẩm condotel và shophouse tại Gành Dầu.
  • Từ những thông tin trên, cùng với nguồn thông tin nội bộ mà chúng tôi nhận được thì Vingroup sẽ tiếp tục mở rộng con đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và bắt tay vào xây dựng Tuyến Tránh nối dài vào nửa đầu năm 2019.

Vậy nhà đầu tư khai thác được gì từ dự án trên, mà cụ thể hơn là nối dài Tuyến Tránh?

 

3/ Dự án đón đầu Tuyến Tránh – Royal Streay Villas:

 

-Sớm nắm bắt được thông tin quy hoạch và tiềm năng thực hiện của dự án nối dài Tuyến Tránh. Công ty CP Tập Đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC) đã cùng Công ty TNHH DV BDS Đảo Vàng (GIS) kí kết hợp đồng hợp tác đầu tư và phát triển dự án Royal Streamy Villas. Điểm nổi bật của dự án này là đã được thông qua 1/500, quy hoạch đất ở và trên hết là đón đầu con đường Tuyến Tránh nối dài trong tương lai. Cụ thể là sau khi Tuyến Tránh được nối dài sẽ cắt ngang và là mặt tiền của dự án.