Ảnh Dự án

 

 


Hình ảnh cập nhật dự án Royal Streamy Villas ngày 05/08/2019


Hình ảnh cập nhật dự án Royal Streamy Villas ngày 05/07/2019


Hình ảnh cập nhật dự án Royal Streamy Villas ngày 12/06/2019

Hoàn thiện hơn 85% cơ sở hạ tầng, hiện tại đang trong quá trình thi công 2 cây cầu và hệ thống điện thuộc dự án.


Hình ảnh cập nhật dự án Royal Streamy Villas ngày 22/03/2019

Hoàn thiện 75% cơ sở hạ tầng, bắt đầu xây dựng phần móng nhà mẫu Villas.


Hình ảnh cập nhật dự án Royal Streamy Villas ngày 23/11/2018